Przetargi rozstrzygnięte z 2009 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)zamówienie na:

Dożywianie dzieci w szkołach z terenu gminy Kijewo Królewskie.

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 28 grudnia 2009  11:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Disco-Bar Michał Dombrzalski, Przysiersk 74, 86-122 Bukowiec. Uzasadnienie wyboru: w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona jedna oferta spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert:cena - 100% 

zamówienie na:

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu gminy Kijewo Królewskie na 2009 rok.

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 19 października 2009  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Bank Spółdzielczy w Chełmnie, ul. Dworcowa 5, 86-200 Chełmno. Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta: Oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%. 

zamówienie na:

Przebudowa-modernizacja drogi gminnej Bajerze-Bągart - etap II

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 6 października 2009  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie. Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta z proponowaną ceną 267 273,67 zł 

zamówienie na:

Dostawa węgla, miału i ekogroszku do kotłowni administrowanych przez Urząd Gminy w Kijewie Królewskim

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 30 września 2009  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Firma Handlowa Węglopol Zofia Mucha, Wiesław Mucha, ul. Olsztyńska 89, 87-100 Toruń uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta z proponowaną ceną 178.361,25 zł.  

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 46.369,76 zł
termin składania ofert: 24 lipca 2009  14:00
wynik postępowania: wynik negatywny , nie zostały złożone oferty  

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 48.409,60 zł
termin składania ofert: 24 lipca 2009  14:00
wynik postępowania: wynik negatywny , nie zostały złożone oferty 

zamówienie na:

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kijewie Królewskim w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 24 lipca 2009  12:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Firma KASZUB Dariusz Kaszuba, ul. Kolejowa 4, 83-307 Kiełpino. Cena wybranej oferty: 999 000,00 zł brutto. Uzasadnienie wyboru oferty: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%. 

Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)