Przetargi rozstrzygnięte z 2011 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 16 (z 16)zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Kijewo Królewskie-zima 2011/2012

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.17.2011
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 29 grudnia 2011  10:00
wynik postępowania: Cz. 1 Wybrana oferta: P.P.H.U. "KASKADA" Sylwester Gołębiewski, Osnowo 9, 86-200 Chełmno. Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%. Cz. 2: Wybrana oferta: Usługi Transportowe Stanisław Olech 86-253 Kijewo Królewskie. Uzasadnienie wyboru: jedyna złożona oferta, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%. Cz. 3: Wybrana oferta: PHU "ORPOD" Budowa i Konserwacja Urządzeń Wodno-Kanalizacyjnych, 86-253 Kijewo Królewskie. Uzasadnienie wyboru: jedyna złożona oferta, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%. Cz. 4: Wybrana oferta: PHU "ORPOD" Budowa i Konserwacja Urządzeń Wodno-Kanalizacyjnych, 86-253 Kijewo Królewskie. Uzasadnienie wyboru: jedyna złożona oferta, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%. Cz. 5: Nie złożono żadnej oferty. Cz. 6: Wybrana oferta: Usługi Transportowe Stanisław Olech 86-253 Kijewo Królewskie. Uzasadnienie wyboru: jedyna złożona oferta, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%.  

zamówienie na:

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu gminy Kijewo Królewskie na 2011 rok.

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RFK.271.1.2011
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 16 grudnia 2011  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Bank Spółdzielczy w Toruniu, ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń. Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%.  

zamówienie na:

Sukcesywną dostawę miału, węgla i eko-groszku do kotłowni administrowanych przez Urząd Gminy w Kijewie Królewskim, Zespół Publicznych Szkół w Kijewie Królewskim, Szkołę Podstawową w Brzozowie oraz Szkołę Podstawową w Trzebczyku.

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.16.2011
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 1 grudnia 2011  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: NATALEX, ul Lipowa 9 Wielka Nieszawka, 87-165 Cierpice Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów oraz spełniła kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

zamówienie na:

Dostawa wyposażenia klasopracowni w ramach projektu Podniesienie jakości kształcenia poprzez doposażenie pracowni geograficznej i fizyczno - chemicznej w ZPS w Kijewie Królewskim

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.15.2011
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 29 listopada 2011  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Cezas-Glob sp. z o.o., ul. Żelazna 2, 10-419 Olsztyn. Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%.  

zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Szymborno, Bajerze, Bągart.

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.13.2011
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 7 listopada 2011  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: IZOSAN Zakład Ogólnobudowlany Moczadła 1b, 87-300 Brodnica Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%.  

zamówienie na:

sprzedaż środka trwałego

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg ustny
nr sprawy: RGK.271.9.2011
wartość: 2500,00 zł
termin składania ofert: 25 października 2011  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Karol Kawicki zam. Bydgoszcz, ul. Jerzego Orlicza 5/5. 

zamówienie na:

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Napole etap I.

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.8.2011
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 14 października 2011  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie. Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%. 

zamówienie na:

Utwardzenie dróg wewnętrznych w osiedlu mieszkaniowym w Kijewie Królewskim - II etap.

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.7.2011
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 13 października 2011  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Firma Handlowo-Usługowa "IW-BUD" Iwona Płochacka, Bielczyny 29A, 87-140 Chełmża. Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%.  

zamówienie na:

Dostawa wyposażenia klasopracowni w ramach projektu: Podniesienie jakości kształcenia poprzez doposażenie pracowni geograficznej i fizyczno - chemicznej w ZPS w Kijewie Królewskim.

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.10.2011
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 11 października 2011  10:00
wynik postępowania: Cz. nr 1 - Wybrana oferta: JT MEBEL Sp. z o.o., ul. Gdańska 45, 83-300 Kartuzy. Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%. Cz. nr 2 oraz cz. nr 3 - Unieważnienie postępowania Uzasadnienie prawne: Art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst ujednolicony Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Zagospodarowanie terenu wiejskiego i remont świetlicy w miejscowości Szymborno

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.6.2011
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 1 września 2011  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Usługi Dekarsko-Blacharskie Jacek Małek, Watorowo 33, 86-200 Chełmno. Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%. 

zamówienie na:

Zagospodarowanie terenu wiejskiego w miejscowości Kosowizna.

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.5.2011
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 25 sierpnia 2011  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: P.W. PIOMAG Piotr Drążkowski, ul. Topazowa 7, 5-790 Bydgoszcz. Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%. 

zamówienie na:

Remont budynku pawilonu szkolnego przy Zespole Publicznych Szkół w Kijewie Królewskim.

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.4.2011
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 15 lipca 2011  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: utyl-service bis Joanna Sochaczewska, ul. Mostowa 14/30, 87-300 Brodnica Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%.  

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: SRG/GG 72241- 2/10/11
wartość: 46.369,76 zł
termin składania ofert: 27 maja 2011  14:00
wynik postępowania: Z uwagi na brak oferentów przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.  

zamówienie na:

Przebudowa dróg gminnych Bajerze - Trzebcz Królewski, etap I

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.3.2011
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 11 kwietnia 2011  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego SA, ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%. 

zamówienie na:

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Kiełp, gmina Kijewo Królewskie

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK-341/2/2011
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 9 marca 2011  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: "IZOBUD GARDEN" Józef Karpiński, Wiąg 107, 86-100 Świecie Uzasadnienie wyboru:oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%. 

zamówienie na:

Budowa boiska - wielofunkcyjnego wraz z remontem zaplecza sanitarnego i budową pochylni dla niepełnosprawnych

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK-341/1/2011
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 18 stycznia 2011  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "PIOMAG" Piotr Drążkowski, ul. Topazowa 7, 85-790 Bydgoszcz Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%. 

Przetargi o pozycjach 1 - 16 (z 16)