Przetargi rozstrzygnięte z 2012 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 16 (z 16)zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Kijewo Królewskie - zima 2012/2013

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.12.2012
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 24 grudnia 2012  08:30
wynik postępowania: Cz. 1 Wybrana oferta: P.P.H.U. "KASKADA" Sylwester Gołębiewski, Osnowo 9, 86-200 Chełmno. Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%. Cz. 2: Wybrana oferta: Usługi Transportowe, Stanisław Olech, ul. Królewska 5, 86-253 Kijewo Królewskie. Uzasadnienie wyboru: jedyna złożona oferta, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%. Cz. 3: Wybrana oferta: PHU "ORPOD" Budowa i Konserwacja Urządzeń Wodno-Kanalizacyjnych, 86-253 Kijewo Królewskie. Uzasadnienie wyboru: jedyna złożona oferta, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%. Cz. 4: Wybrana oferta: PHU "ORPOD" Budowa i Konserwacja Urządzeń Wodno-Kanalizacyjnych, 86-253 Kijewo Królewskie. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%. Cz. 5: Wybrana oferta: PHU "ORPOD" Budowa i Konserwacja Urządzeń Wodno-Kanalizacyjnych, 86-253 Kijewo Królewskie. Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%. Cz. 6: Wybrana oferta: Usługi Transportowe, Stanisław Olech, ul. Królewska 5, 86-253 Kijewo Królewskie. Uzasadnienie wyboru: jedyna złożona oferta, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%.  

zamówienie na:

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Kijewo Królewskie.

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.11.2012
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 14 grudnia 2012  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: DUON Marketing and Trading S.A., ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów oraz spełniła kryteria określone w SIWZ. 

zamówienie na:

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2012 roku.

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RFK.271.1.2012
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 10 grudnia 2012  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Bank Spółdzielczy w Toruniu, ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń. Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%.  

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa eko-groszku do kotłowni administrowanej przez Zespół Publicznych Szkół w Kijewie Królewskim.

zamawiający: Zespół Publicznych Szkół w Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPS - ZP 342/586/2012
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 23 listopada 2012  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: POL INVEST, ul. Sobieskiego 12, 87-100 Toruń Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała maksymalną ilość punktów -100,00 za cenę ofertową i w związku z czym została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza. 

zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzozowo- etap I oraz sieci wodociągowej w miejscowości Brzozowo

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.9.2012
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 15 listopada 2012  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Zakład Geologiczno-Wiertniczy i Wodno-Kanalizacyjny "KEMPEX" Edmund Kępski, ul. Wigury 4, 87-330 Jabłonowo Pomorskie. Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%.  

zamówienie na:

wynajem nieruchomości

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: SRG.7150.1.2012.GG
wartość: 150 zł
termin składania ofert: 19 października 2012  15:00
wynik postępowania: Najemcą lokalu została Pani Bożena Franczyk. 

zamówienie na:

Zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (w związku z dofinansowaniem ze środków PFRON).

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK .271.8.2012
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 9 października 2012  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Lider Trading Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Łańcucie, ul. Podzwierzyniec 78, 37-100 Łańcut. Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%.  

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa miału i eko-groszku do kotłowni administrowanych przez Urząd Gminy w Kijewie Królewskim.

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK .271.7.2012
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 3 października 2012  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: "Natalex" ul. Lipowa 9, Wielka Nieszawka, 87-165 Cierpice. Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%. 

zamówienie na:

Przebudowa - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Napole - etap II.

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.6.2012
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 6 września 2012  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Zakład Drogowo-Budowlany S.C. K. Wilczyński & M Wilczyński, Rogowo 23, 87-162 Lubicz. Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%.  

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: SRG.6131.2.2012.GG
wartość: 42763,00 zł
termin składania ofert: 23 sierpnia 2012  14:00
wynik postępowania: Z uwagi na brak oferentów przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.  

zamówienie na:

Przebudowa drogi w miejscowości Płutowo.

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.5.2012
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 31 lipca 2012  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: "POL-DRÓG Nakło n Notecią" Sp. z o.o. Paterek ul. Kcyńska 31, 89-100 Nakło n. Notecią. Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%.  

zamówienie na:

Wymiana pokrycia dachów na obiektach należących do osób fizycznych na terenie Gminy Kijewo Królewskie

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.4.2012
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 11 czerwca 2012  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: ECO-POL sp. z o.o., ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz. Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%.  

zamówienie na:

Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Trzebczu Szlacheckim

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.3.2012
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 30 maja 2012  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Usługi Dekarsko-Blacharskie, Jacek Małek, Watorowo 33, 86-200 Chełmno. Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%.  

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: SRG.6131.1.2012.GG
wartość: 42763,00 zł
termin składania ofert: 14 maja 2012  14:00
wynik postępowania: Z uwagi na brak oferentów przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.  

zamówienie na:

Budowa zaplecza socjalnego przy stadionie sportowym w miejscowości Brzozowo

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.2.2012
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 10 maja 2012  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: IZOBUD GARDEN Józef Karpiński z siedzibą: 86-100 Świecie, Wiąg 107 za cenę brutto: 177.744,90 zł. Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%.  

zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Kijewo Królewskie- zima 2012

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.1.2012
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 20 stycznia 2012  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Piotr Zaskurski, Trzebczyk 7, 86-253 Kijewo Królewskie. Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%. 

Przetargi o pozycjach 1 - 16 (z 16)