Przetargi rozstrzygnięte z 2013 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 24) starsze przetargi »zamówienie na:

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2013 roku

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RFK.271.1.2013
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 9 grudnia 2013  10:00
wynik postępowania: Wybrana została oferta następującego Wykonawcy: Bank Spółdzielczy w Toruniu ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń. Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%.  

zamówienie na:

wydzierżawienie nieruchomości

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: SRG.6018.I.6.2013.GG
wartość: 69,915 q żyta/rocznie
termin składania ofert: 22 listopada 2013  14:00
wynik postępowania: Najwyższa wysokość dzierżawy zaoferowana w przetargu – 236,36 q żyta rocznie. Dzierżawcą nieruchomości został Pan Marcin Repeta. 

zamówienie na:

wydzierżawienie nieruchomości

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: SRG.6018.I.5.2013.GG
wartość: 1,025 q żyta
termin składania ofert: 22 listopada 2013  14:00
wynik postępowania: Najwyższa wysokość dzierżawy zaoferowana w przetargu - 1,15 q żyta rocznie. Dzierżawcą nieruchomości została Pani Kinga Ludwikowska. 

zamówienie na:

wynajem nieruchomości

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: SRG.7150.3.2013.GG
wartość: 150,00 zł
termin składania ofert: 22 listopada 2013  14:00
wynik postępowania: Dzierżawcą nieruchomości została Pani Grażyna Zaborowska. 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa eko-groszku do kotłowni administrowanej przez Zespół Publicznych Szkół w Kijewie Królewskim.

zamawiający: Zespół Publicznych Szkół w Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZPS -ZP 342/518/2013
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 5 listopada 2013  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: LUKCOAL Łukasz Kwiatkowski, ul. Jana Piwnika Ponurego 4/41, 85-791 Bydgoszcz; Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: Oferta była kompletna, zgodna ze Specyfikacją Ostotnych Warunków Zamówienia, zawierała najniższą cenę, dzięki temu uzyskała najwyższą liczbę punktów za jedyne kryterium jakim była cena. 

zamówienie na:

Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 060512C oraz 060511C w Kijewie Królewskim - Wybudowanie.

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.14.2013
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 7 października 2013  10:00
wynik postępowania: wybrana została oferta następującego Wykonawcy: EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce Cena brutto: 1.288.866,68 zł. Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena – 100%.  

zamówienie na:

Zakup i montaż elementów ścieżki edukacyjno - przyrodniczej na terenie Gminy Kijewo Królewskie

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.11.2013
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 30 września 2013  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Firma Wielobranżowa EKSPERT Elżbieta Rumak, ul. Mickiewicza 2/10, 78-550 Czaplinek; Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena oferty - waga 80% i ocena estetyczna - waga 20%. 

zamówienie na:

SUKCESYWNA DOSTAWA MIAŁU I EKO-GROSZKU DO KOTŁOWNI ADMINISTROWANYCH PRZEZ URZĄD GMINY W KIJEWIE KRÓLEWSKIM.

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.12.2013
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 27 września 2013  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: "NINAX" Anna Zduńska, Wielka Nieszawka, ul. Lipowa 9, 87 – 165 Cierpice; Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena oferty – waga 100 % . Łączna cena oferty przeliczona przez szacowane zużycie opału wynosi 15 x 440,00 + 90 x 609,00 zł = 6600,00 zł + 54 810,00 zł = 61 410 zł.  

zamówienie na:

Przetarg na catering dla dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kijewo Królewskie.

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.13.2013
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 25 września 2013  11:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Firma Gastronomiczno Usługowo Handlowa „Heńko” Piotr Nowicki, ul. Rynkowa 3, 86 – 260 Unisław; Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%. 

zamówienie na:

Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Bągart

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.10.2013
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 23 września 2013  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: P.H.U. „DORBUD”, Ul. Szkolna 19, 86-105 Terespol Pomorski; Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%. 

zamówienie na:

Przebudowa drogi w miejscowości Kiełp, działka nr 265 - obręb Kiełp.

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.9.2013
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 19 września 2013  11:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Zakład Usług Rolniczych Zbigniew Nogalski, 86-212 Stolno, Grubno 38 za cenę brutto: 72.067,25 zł. Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%.  

zamówienie na:

Budowa szlaku pieszego NORDIC WALKING przy drodze powiatowej nr 1604 C Brzozowo-Nawra od km 0+000 do km 1+183.

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.8.2013
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 19 września 2013  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: „Oaza” Zdzisław Jabczyński Brzozowo 109, 86-200 Chełmno ; Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%.  

zamówienie na:

Przebudowa - modernizacja dróg gminnych nr 060540C oraz 060541C w Trzebczu Szlacheckim

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.6.2013
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 28 sierpnia 2013  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. 88-100 Świecie, ul. Laskowicka 3 za cenę brutto: 477.245,24 zł. Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%.  

zamówienie na:

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Brzozowie

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.5.2013
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 2 sierpnia 2013  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: P.H.U. "Dorbud" ul. Szkolna 19, 86-105 Terespol Pomorski za cenę brutto: 277.911,66 zł. Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%.  

zamówienie na:

sprzedaż środka trwałego

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg ustny
nr sprawy: RGK.271.1.2013.WK
wartość: 4000,00 zł
termin składania ofert: 30 lipca 2013  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: PPHU ARTZŁOM Magdalena Kotas, Chróstowo 28, 88-133 Dąbrowa Biskupia 

zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzozowo - I etap

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.4.2013
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 24 lipca 2013  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: PHU Orpod Budowa i Konserwacja Urządzeń Wodno-Kanalizacyjnych ul. Szlachecka 2, 86-253 Kijewo Królewskie za cenę brutto: 1.460 124,46 zł. Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%. 

zamówienie na:

Zagospodarowanie terenu w centrum Kijewa Królewskiego

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.3.2013
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 10 lipca 2013  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych „DROBUD” 87-140 Chełmża, ul. B. Głowackiego 20 za cenę brutto: 230.189,69 zł. Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%.  

zamówienie na:

Usuwanie materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Kijewo Królewskie w roku 2013

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.2.2013
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 13 czerwca 2013  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: ECO-POL sp. z o.o. ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz. Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%  

zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej, przewodu tłocznego wraz z przepompownią ścieków przy ul. Św. Rocha w m. Kijewo Królewskie

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.1.2013
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 15 kwietnia 2013  10:00
wynik postępowania: Wybrana oferta: PHU ORPOD Budowa i Konserwacja Urządzeń Wodno-Kanalizacyjnych, z siedzibą: ul. Szlachecka 2, 86-253 Kijewo Królewskie. Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena - 100%  

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: SRG.6131.2.2012.2013.GG
wartość: 38486,70 zł
termin składania ofert: 26 marca 2013  14:00
wynik postępowania: Nabywcami nieruchomości zostali Państwo Marek i Milena Piaskowscy. 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 24) starsze przetargi »