Przetargi rozstrzygnięte z 2016 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 10 (z 10)zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Kijewo Królewskie - zima 2016/2017

zamawiający: Gmina Kijewo Krolewskie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: RGK
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 15 listopada 2016  12:00
wynik postępowania: informacja o wyborze oferty wg załącznika poniżej 

zamówienie na:

SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ EKO-GROSZKU DO KOTŁOWNI ADMINISTROWANYCH PRZEZ URZĄD GMINY W KIJEWIE KRÓLEWSKIM

zamawiający: Gmina Kijewo Krolewskie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: RGK.271.7.2016
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 7 października 2016  14:00
wynik postępowania: Wybrana została oferta następującego Wykonawcy: "WĘGLOPASZ" Sp. z o.o. ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań. Cena brutto: 477,24 zł. Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu w przyjętym kryterium oceny ofert : cena - 100% 

zamówienie na:

SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ MIAŁU DO KOTŁOWNI ADMINISTROWANYCH PRZEZ URZĄD GMINY W KIJEWIE KRÓLEWSKIM

zamawiający: Gmina Kijewo Krolewskie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: RGK.271.8.2016
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 7 października 2016  14:00
wynik postępowania: Wybrana została oferta następującego Wykonawcy: "WĘGLOPASZ" Sp. z o.o. ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań. Cena brutto: 292,74 zł. Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu w przyjętym kryterium oceny ofert : cena - 100%  

zamówienie na:

SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ WĘGLA DO KOTŁOWNI ADMINISTROWANYCH PRZEZ URZĄD GMINY W KIJEWIE KRÓLEWSKIM

zamawiający: Gmina Kijewo Krolewskie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: RGK.271.9.2016
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 7 października 2016  14:00
wynik postępowania: Wybrana została oferta następującego Wykonawcy: "WĘGLOPASZ" Sp. z o.o. ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań. Cena brutto: 473,55 zł. Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu w przyjętym kryterium oceny ofert : cena - 100%  

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Brzozowo

zamawiający: Gmina Kijewo Krolewskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.6.2016
wartość: ponizej progow unijnych
termin składania ofert: 29 sierpnia 2016  12:00
wynik postępowania: wybrana została oferta następującego Wykonawcy: P. H. U. "ORPOD" Budowa i konserwacja urządzeń wodno-kanalizacyjnych Bolesław Orzechowski ul. Chełmińska 10, 86-253 Kijewo Królewskie Cena brutto: 97 995,45 zł. Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena brutto – 60%, gwarancja - 20%, termin wykonania - 20%  

zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzozowo, etap II – część 1

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.5.2016
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 21 lipca 2016  10:00
wynik postępowania: Wybrana została oferta następującego Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska EKOMEL Sp. z o.o. ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice za cenę brutto: 614.989,04 zł Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena – 60 pkt., okres gwarancji: 60 m-cy – 20 pkt., termin wykonania: 09.09.2016 r. – 20 pkt. Razem – 100 pkt.  

zamówienie na:

Remont - przebudowa nawierzchni z mieszanki bitumicznej drogi dojazdowej 060513 C Kijewo Królewskie - Zaroślak

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.4.2016
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 30 czerwca 2016  12:00
wynik postępowania: Wybrana została oferta następującego Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo – Inżynieryjnego S.A., ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń. Cena brutto: 283 967,58 zł. Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu, oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu, oferta jest najkorzystniejsza w przyjętych kryteriach oceny ofert: cena – 90%, gwarancja 10%.  

zamówienie na:

Przebudowa dróg gminnych Trzebcz Szlachecki - Zofijki oraz Szymborno - Bągart

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.3.2016
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 29 czerwca 2016  12:00
wynik postępowania: Wybrana została oferta następującego Wykonawcy: EUROVIA POLSKA S.A., Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce za cenę brutto: 434 923,55 zł. Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena – 90 pkt, gwarancja – 10 pkt.  

zamówienie na:

Utwardzenie drogi osiedlowej - ul. Cyprysowej w Kijewie Królewskim

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.2.2016
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 17 maja 2016  10:15
wynik postępowania: Wybrana została oferta następującego Wykonawcy: USŁUGI TRANSPORTOWE I OGÓLNOBUDOWLANE Płochacki Piotr Bielczyny 29A, 87-140 Chełmża za cenę brutto: 146.951,45 zł Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena – 90 pkt, gwarancja – 10 pkt.  

zamówienie na:

sprzedaż samochodu ciężarowego uniwersalnego FS-LUBLIN ŻUK A07, rok. prod. 1997

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: sprzedaż środka trwałego
nr sprawy: RSO.271.1.2016.WK
wartość: 1 200,00 zł
termin składania ofert: 4 maja 2016  10:00
wynik postępowania: Nabywcą pojazdu został Cezary Maćczak, Watorowo. 

Przetargi o pozycjach 1 - 10 (z 10)