Przetargi rozstrzygnięte z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Kijewo Królewskie - zima 2017/2018

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: RGK
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 18 grudnia 2017  11:00
wynik postępowania: Wybrana została oferta następującego Wykonawcy: Usługi Transportowe Stanisław Olech ul. Królewska 5, 86-253 Kijewo Królewskie Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena – waga 100 % 

zamówienie na:

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2017 roku

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RFK.271.1.2017
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 12 grudnia 2017  12:00
wynik postępowania: Wybrana została oferta następującego Wykonawcy: Bank Spółdzielczy w Toruniu, Oddział w Łubiance ul. Wrzosowa 1, 87-152 za cenę brutto: 71498,25 zł; prowizja od kredytu 0,00; Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena – waga 60 %, prowizja – waga 40 %,  

zamówienie na:

SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ EKO-GROSZKU DO KOTŁOWNI ADMINISTROWANYCH PRZEZ URZĄD GMINY W KIJEWIE KRÓLEWSKIM

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: RGK-1/2017
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 13 października 2017  14:00
wynik postępowania: Wybrana została oferta następującego Wykonawcy: Firma Handlowa "WĘGLOPOL" Zofia Mucha-Wiesław Mucha Spółka Jawna ul. Olsztyńska 89, 87-100 Toruń za cenę brutto: 712,17 zł/1000kg Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu, wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena 100% 

zamówienie na:

Utwardzenie dróg osiedlowych na terenie Gminy Kijewo Królewskie

zamawiający: Gmina Kijewo Krolewskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.11.2017
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 2 października 2017  11:00
wynik postępowania: Wybrana została oferta następującego Wykonawcy: PBD Sp. z o.o. ul. Grudziądzka 57/3 87-100 Toruń za cenę brutto: 190 459,35 zł; okres gwarancji: 60 miesięcy; Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena – waga 60 %, okres gwarancji – waga 40 %,  

zamówienie na:

Termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i pomieszczeniami towarzyszącymi w Kijewie Królewskim – etap I w ramach projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kijewo Królewskie

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.10.2017
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 26 września 2017  10:00
wynik postępowania: Wybrana została oferta następującego Wykonawcy:Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe"DORBUD" ul. Szkolna 19, 86-105 Terespol Pomorski za cenę brutto: 460 000,00 zł; okres gwarancji: 60 miesięcy; termin wykonania:10 tygodni. Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena – 60 pkt, termin wykonania zamówienia: do 12 tygodni – 0 pkt, do 11 tygodni – 15 pkt, do 10 tygodni – 30 pkt, okres gwarancji – 10 pkt. 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 060546 C Trzebcz Szlachecki Zofijki – Parowa Falęcka

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.8.2017
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 1 września 2017  11:00
wynik postępowania: Wybrana została oferta następującego Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie za cenę brutto: 498 263,60 zł; okres gwarancji: 72 miesięce; Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena – waga 60 pkt, okres gwarancji – waga 40 pkt,  

zamówienie na:

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Trzebczyku w ramach projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kijewo Królewskie

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.5.2017
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 20 czerwca 2017  10:00
wynik postępowania: Wybrana została oferta następującego Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe"DORBUD" ul. Szkolna 19, 86-105 Terespol Pomorski z łączną ilością 90 pkt. - cena brutto: 425000,00 zł = 60pkt.; okres gwarancji: 60 miesięcy = 10pkt.; termin rozpoczęcia napraw: do 12 godzin = 20pkt. Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena – 60 pkt, okres gwarancji – 20 pkt, termin rozpoczęcia napraw – 20 pkt – do 12 godzin, 10 pkt – do 24 godzin, 0 pkt – do 48 godzin.  

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 060525 C Szymborno-Bągart, etap II

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.3.2017
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 15 maja 2017  10:00
wynik postępowania: Wybrana została oferta następującego Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie za cenę brutto: 656 481,82 zł; okres gwarancji: 72 miesięcy; Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena – waga 60 pkt, okres gwarancji – waga 40 pkt,  

zamówienie na:

Termomodernizacja budynku ZOZ wraz z częścią mieszkalną w Kijewie Królewskim w ramach projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kijewo Królewskie

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.2.2017
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 25 kwietnia 2017  10:00
wynik postępowania: Wybrana została oferta następującego Wykonawcy: P.H.U. "DORBUD", ul. Szkolna 19, 86-105 Terespol Pomorski za cenę brutto: 550 000,00 zł; okres gwarancji: 60 miesięcy; termin wykonania zamówienia: 12 tyg. Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamówienia oraz uzyskała największą ilość punktów - 90, zgodnie z kryterium oceny ofert: cena – 60 pkt, okres gwarancji – 20 pkt, termin wykonania zamówienia – 20 pkt.  

zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzozowo, etap II – część 2

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.1.2017
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 20 kwietnia 2017  10:00
wynik postępowania: Wybrana została oferta następującego Wykonawcy: "WIMAR" Sp. z o.o. ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo za cenę brutto: 1953240,00 zł; okres gwarancji: 120 miesięcy; Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena – waga 60 pkt, okres gwarancji – waga 40 pkt 

zamówienie na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RSO.271.1.2017
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 15 marca 2017  10:00
wynik postępowania: Wybrana została oferta następującego Wykonawcy: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" Biuro Regionalne w Toruniu ul. Rejtana 2-4 87-100 Toruń. Cena: 90 975,00zł. Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu w przyjętym kryterium oceny ofert : cena - 60%, zaakceptowanie klauzul dodatkowych - 30%, pozostałe kryteria oceny ofert - 10% 

Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)