Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)zamówienie na:

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu w 2018 roku

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RPF.271.1.2018
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 7 grudnia 2018  12:00
wynik postępowania: Wybrana została oferta następującego Wykonawcy: Bank Spółdzielczy w Toruniu, ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń za cenę brutto: 39 160,77 zł; prowizja od kredytu 0,00; Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena – waga 60 %, prowizja – waga 40 % 

zamówienie na:

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Szymborno i Płutowo

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.12.2018
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 31 października 2018  13:00
wynik postępowania: Wybrana została oferta następującego Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie za cenę brutto: 744 257,19 zł. , okres gwarancji: 60 miesięcy; Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena – waga 60 %, okres gwarancji – waga 40 %,  

zamówienie na:

Utwardzenie dróg osiedlowych - ul. Krótka w Kijewie Królewskim oraz ul. Sportowa w Brzozowie

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.11.2018
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 17 września 2018  13:00
wynik postępowania: Wybrana została oferta następującego Wykonawcy: Zakład Usług Rolniczych Zbigniew Nogalski Grubno, 86-212 Stolno za cenę brutto: 245 801,48 zł. , okres gwarancji: 60 miesięcy; Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena – waga 60 %, okres gwarancji – waga 40 %,  

zamówienie na:

Budowa otwartych stref aktywności fizycznej w Gminie Kijewo Królewskie

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.10.2018
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 12 września 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrana została oferta następującego Wykonawcy: Fit Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. za cenę brutto część I: 67994,40 zł., cenę brutto część II: 101991,60 zł , okres gwarancji część I: 72 miesiące, okres gwarancji część II: 72 miesiące; Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena – waga 60 %, okres gwarancji – waga 40 %,  

zamówienie na:

Przebudowa -modernizacja drogi gminnej nr 060531 C Bajerze - Wybudowanie"

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.7.2018
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 22 maja 2018  13:00
wynik postępowania: Wybrana została oferta następującego Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie za cenę brutto: 962 387,36 zł. , okres gwarancji: 60 miesięcy; Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena – waga 60 %, okres gwarancji – waga 40 %,  

zamówienie na:

Termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i pomieszczeniami towarzyszącymi w Kijewie Królewskim - etap II w ramach projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kijewo Królewskie

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGK.271.3.2018
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 6 marca 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrana została oferta następującego Wykonawcy:Firma Handlowo Usługowa KOD-BUD Tomasz Dubilis Mełno 43, 86-330 Mełno za cenę brutto: 575 399,52 zł; okres gwarancji: 65 miesięcy; termin rozpoczęcia napraw: 12 godzin, który uzyskał największą łączną liczbę punktów. Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki udziału w postępowaniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wybrana zgodnie z kryterium oceny ofert: cena – 60 pkt, okres gwarancji – 10 pkt, termin rozpoczęcia napraw: do 12 godzin – 30 pkt, do 24 godzin – 15 pkt, do 48 godzin – 0 pkt. 

Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)