Przetargi unieważnione z 2024 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Zakup pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Kijewo Królewskie

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: tryb podstawowy art. 275 pkt 1 Pzp
nr sprawy: RIFZ.271.1.3.2024
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 28 maja 2024  10:00
przyczyna unieważnienia: Przedmiotowe postępowanie ulega unieważnieniu na podstawie art 255 pkt 2 ustawy Pzp - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.  

zamówienie na:

zakup pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w Gminie Kijewo Królewskie

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: tryb podstawowy art. 275 pkt 1 Pzp
nr sprawy: RIFZ.271.1.2.2024
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 30 kwietnia 2024  10:00
przyczyna unieważnienia: Przedmiotowe postępowanie ulega unieważnieniu na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)