Przetargi unieważnione z 2023 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Budowa Centrum Usług Społecznych w Kijewie Królewskim

zamawiający: Gmina Kijewo Królewskie
tryb zamówienia: tryb podstawowy, wariant I (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp)
nr sprawy: RGK.271.5.2023
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 5 kwietnia 2023  10:00
przyczyna unieważnienia: Przedmiotowe postępowanie ulega unieważnieniu na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)