NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVI/178/2013Rady Gminy Kijewo Królewskiez dnia 26 listopada 2013w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594i poz. 645), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 645, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2014 r. (M. P. z 9 września 2013 r. poz. 724)

Uchwała nr XXVI/178/2013
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 26 listopada 2013


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594i poz. 645), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 645, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2014 r. (M. P. z 9 września 2013 r. poz. 724)


Treść uchwały - pobierz (68kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 3812 z dnia 2013-12-03

metryczka


Opublikował: Dorota Myszak (14 kwietnia 2016, 10:46:32)

Ostatnia zmiana: Dorota Myszak (14 kwietnia 2016, 11:46:07)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 669