Uchwała nr IX/74/2019Rady Gminy Kijewo Królewskiez dnia 30 grudnia 2019w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr IX/74/2019
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 30 grudnia 2019


w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


Treść uchwały - pobierz (180kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 304 z dnia 2020-01-09

metryczka


Opublikował: Paulina Baranowska (8 stycznia 2020, 13:58:31)

Ostatnia zmiana: Paulina Baranowska (17 stycznia 2020, 13:44:43)
Zmieniono: dodanie dziennika urzędowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 191