Uchwała nr IX/75/2019Rady Gminy Kijewo Królewskiez dnia 30 grudnia 2019w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kijewo Królewskie i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 59 ust. 1, 2 i 3 i art. 59a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr IX/75/2019
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 30 grudnia 2019


w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kijewo Królewskie i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 59 ust. 1, 2 i 3 i art. 59a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


Treść uchwały - pobierz (195kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 306 z dnia 2020-01-09

metryczka


Opublikował: Paulina Baranowska (8 stycznia 2020, 14:01:07)

Ostatnia zmiana: Paulina Baranowska (17 stycznia 2020, 13:45:40)
Zmieniono: dodanie dziennika urzędowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 154