Uchwała nr IX/76/2019Rady Gminy Kijewo Królewskiez dnia 30 grudnia 2019w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2-7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869) uchwala się, co następuje::

Uchwała nr IX/76/2019
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 30 grudnia 2019


w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2-7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869) uchwala się, co następuje::


Treść uchwały - pobierz (583kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Paulina Baranowska (8 stycznia 2020, 14:04:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 179