Uchwała nr XIV/114/2020Rady Gminy Kijewo Królewskiez dnia 29 czerwca 2020w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kijewo Królewskieart. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIV/114/2020
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 29 czerwca 2020


w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kijewo Królewskie

art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XIV/114/2020 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 29 czerwca 2020 roku (185kB) pdf

metryczka


Opublikował: Andżelika Żuraw (6 lipca 2020, 11:44:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 196