Uchwała nr XIV/115/2020Rady Gminy Kijewo Królewskiez dnia 29 czerwca 2020zmieniająca uchwałę Nr IX/78/2019 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2020. art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIV/115/2020
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 29 czerwca 2020


zmieniająca uchwałę Nr IX/78/2019 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na rok 2020.

art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XIV/115/2020 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 29 czerwca 2020 roku (1010kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
3567 z dnia 2020-07-08

metryczka


Opublikował: Andżelika Żuraw (6 lipca 2020, 11:47:05)

Ostatnia zmiana: Andżelika Żuraw (18 sierpnia 2020, 09:28:16)
Zmieniono: Dodanie pozycji w Dzienniku Urzędowym

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 212