NULL string(0) ""

Uchwała nr XV/120/2020Rady Gminy Kijewo Królewskiez dnia 29 września 2020zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chełmińskiego na realizację zadania pn. „Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim”.art. 10 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 i 1378) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XV/120/2020
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 29 września 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chełmińskiego na realizację zadania pn. „Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim”.

art. 10 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 i 1378) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XV/120/2020 Rady Gminy Kijewo Królewskie, z dnia 29 września 2020 r., zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chełmińskiego na realizację zadania pn. „Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim”. (182kB) pdf

metryczka


Opublikował: Andżelika Żuraw (2 października 2020, 13:43:18)

Ostatnia zmiana: Andżelika Żuraw (2 października 2020, 13:48:20)
Zmieniono: w sprawie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 481