NULL string(0) ""

Uchwała nr XV/122/2020Rady Gminy Kijewo Królewskiez dnia 29 września 2020zmieniająca uchwałę Nr III/30/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 grudnia 2018 r., w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kijewo Królewskie na lata 2019-2027art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XV/122/2020
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 29 września 2020


zmieniająca uchwałę Nr III/30/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 grudnia 2018 r., w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kijewo Królewskie na lata 2019-2027

art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XV/122/2020 Rady Gminy Kijewo Królewskie, z dnia 29 września 2020 r., zmieniająca uchwałę Nr III/30/2018 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 grudnia 2018 r., w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kijewo Królewsk (3712kB) pdf

metryczka


Opublikował: Andżelika Żuraw (2 października 2020, 13:50:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 481