NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXII/225/2022Rady Gminy Kijewo Królewskiez dnia 30 sierpnia 2022w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kijewo Królewskie spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczaniaart. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 443 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 i 2368, M.P. z 2021 r. poz. 919, 932, 937, 974 oraz Dz. U. z 2022 r. poz. 88, 258 i 855), w związku z art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283)

Uchwała nr XXXII/225/2022
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 30 sierpnia 2022


w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kijewo Królewskie spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 443 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 i 2368, M.P. z 2021 r. poz. 919, 932, 937, 974 oraz Dz. U. z 2022 r. poz. 88, 258 i 855), w związku z art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283)


Pobierz treść uchwały (1020kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
4426 z dnia 2022-09-05

metryczka


Opublikował: Andżelika Żuraw (21 września 2022, 08:07:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 258