NULL string(0) ""

Uchwała nr xxxii/226/2022Rady Gminy Kijewo Królewskiez dnia 30 sierpnia 2022zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania w 2022 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytkówart. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840), w związku z § 9 ust. 3 uchwały Nr XXIX/195/06 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. Nr 46, poz. 769)

Uchwała nr xxxii/226/2022
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 30 sierpnia 2022


zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania w 2022 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków

art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840), w związku z § 9 ust. 3 uchwały Nr XXIX/195/06 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. Nr 46, poz. 769)


Pobierz treść uchwały (218kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Andżelika Żuraw (21 września 2022, 08:08:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 282