NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXII/228/2022Rady Gminy Kijewo Królewskiez dnia 30 sierpnia 2022zmieniająca uchwałę Nr XXVII/195/2021 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kijewo Królewskie na lata 2022-2028.art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art 230 ust 2 i 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768,)

Uchwała nr XXXII/228/2022
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 30 sierpnia 2022


zmieniająca uchwałę Nr XXVII/195/2021 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kijewo Królewskie na lata 2022-2028.

art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art 230 ust 2 i 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768,)


Pobierz treść uchwały (4164kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Andżelika Żuraw (21 września 2022, 08:11:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 454