NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXIII/230/2022Rady Gminy Kijewo Królewskiez dnia 29 września 2022w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 dla Gminy Kijewo KrólewskieNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1055 i 1079), art. 176 pkt 1, art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 i 1700), uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXXIII/230/2022
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 29 września 2022


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 dla Gminy Kijewo Królewskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1055 i 1079), art. 176 pkt 1, art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 i 1700), uchwala się co następuje:


pobierz treść uchwały (424kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Bukowska (9 marca 2023, 17:57:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 154