NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXV/244/2022Rady Gminy Kijewo Królewskiez dnia 29 listopada 2022w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1452 i 1512), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2023 r. (M.P. 2022 poz. 731) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 12 października 2022 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 r. (M.P. 2022 poz. 1001) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXXV/244/2022
Rady Gminy Kijewo Królewskie
z dnia 29 listopada 2022


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1452 i 1512), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2023 r. (M.P. 2022 poz. 731) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 12 października 2022 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 r. (M.P. 2022 poz. 1001) uchwala się co następuje:


pobierz treść uchwały (403kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z 2022 r. poz. 6921 z dnia 2022-12-13

metryczka


Opublikował: Dorota Bukowska (9 marca 2023, 23:46:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 336