Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 24.05.2023r.

Zawiadamiam, iż w dniu 24 maja 2023 r. (środa) o godz. 12:00 w Urzędzie Gminy Kijewo Królewskie (biuro rady gminy) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kijewo Królewskie. 

Proponowany porządek obrad: 
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum posiedzenia. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Analiza kosztów OSP, każdej jednostki oddzielnie. 
4. Analiza dochodów i wydatków GOK-u i Gminnej Biblioteki Publicznej. 
5. Analiza funkcjonowania SP ZOZ. 
6. Środki i wydatki poszczególnych sołectw. 
7. Analiza potrzeb w poszczególnych sołectwach w zakresie naprawy dróg, oznakowania oraz potrzeb związanych z oświetleniem. 
8. Sporządzenie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kijewo Królewskie za 2022r. 
9. Zakończenie posiedzenia. 

                                                                                         Przewodnicząca Komisji
                                                                                                Małgorzata Malinowska

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Malinowska (15 maja 2023)
Opublikował: Dorota Bukowska (19 maja 2023, 20:34:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 326