Ogłoszenie o wykazach nieruchomości położonych w Bągarcie, Brzozowie i Bajerzu przeznaczonych do sprzedaży


Kijewo Królewskie, dnia 09.01.2014 r.


O G Ł O S Z E N I E

Wójt   Gminy   Kijewo  Królewskie, działając na podstawie art. 35. ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r.,  Nr 102, poz. 651 z późn.zm.) podaje  do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Gminy Kijewo Królewskie zostały wywieszone wykazy nieruchomości położonych w Bągarcie, Brzozowie i Bajerzu przeznaczonych do sprzedaży.

Wszelkie informacje na niniejszy temat można uzyskać w tut. urzędzie  pok. nr 7 lub telefonicznie pod nr 56 686-70-56  wew.13, kom. 533737662.

Wykaz nieruchomości nr 1: pobierz (28kB) word
Wykaz nieruchomości nr 2: pobierz (29kB) word
Wykaz nieruchomości nr 3: pobierz (28kB) word
Wykaz nieruchomości nr 4: pobierz (28kB) word

metryczka


Wytworzył: Grażyna Górna (9 stycznia 2014)
Opublikował: Piotr Cichy (9 stycznia 2014, 11:08:06)

Ostatnia zmiana: Grażyna Górna (13 stycznia 2014, 09:11:01)
Zmieniono: Dodanie wykazów

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2362