Zapytanie ofertowe na wykonanie audytu energetycznego dla inwestycji: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kijewo Królewskie"

Gmina Kijewo Królewskie składa zapytanie ofertowe na wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami "Audytu energetycznego" dla inwestycji: 
"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kijewo Królewskie: 
1) Budynku SP w miejscowości Trzebczyk, 
2) Budynku Sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym i pomieszczeniami towarzyszącymi, przy Zespole Szkół w Kijewie Królewskim, 
3) Budynek Zakładu Opieki Zdrowotnej i przedszkola gminnego wraz z częścią mieszkalną". 
  
Charakterystyka obiektów i planowany zakres termomodernizacji: 
Ad. 1 Budynek Szkoły Podstawowej wybudowany w latach 60-tych XX . tzn. "tysiąclatka" i rozbudowany w 1995r., pow. zabudowy 490 m2, kubatura: 4200 m3. Obiekt dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z elementów drobnowymiarowych, stropodach żelbetowy niewentylowany, instalacja c.o. wodna, pompowa, kocioł na paliwo stałe o mocy 150kW. 
W zakresie termomodernizacji planowane jest wykonanie docieplenie przegród zewnętrznych (ścian, stropodachu), wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej, wymiana instalacji c.o wraz z modernizacją kotłowni, wymiana opraw oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne, dodatkowo planowany jest montaż instalacji  do podgrzewania c.w.u. z wykorzystaniem energii odnawialnej lub pompy ciepła. 
Inwestor nie posiada w zasobach dokumentacji technicznej budynku. Inwentaryzacja obiektu dla potrzeb audytu leży w gestii Wykonawcy. 
  
Ad. 2 Budynek Sali gimnastycznej wykonany w technologii szkieletowej, ściany osłonowe murowane, pokrycie dachu płyta warstwowa, zaplecze sanitarne i pomieszczenia towarzyszące jedno- i dwukondygnacyjne wykonane w technologii murowane, stropodach częściowo żelbetowy, częściowo dźwigar kratowy,  obiekt wzniesiony w 1995r., łączna pow. zabudowy 1100 m2, kubatura: 7300 m3, instalacja c.o. wodna, pompowa, kocioł na paliwo stałe, wentylacja mechaniczna wywiewna. 
W zakresie termomodernizacji planowane jest wykonanie docieplenie przegród zewnętrznych (ścian, stropodachu), częściowa wymiana stolarki okiennej i częściowa wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej, wymiana instalacji c.o. wraz z modernizacją kotłowni, wymiana opraw oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne, dodatkowo planowane jest również montaż instalacji do podgrzewania c.w.u. z wykorzystaniem energii odnawialnej lub pompy ciepła oraz montaż wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. 
Inwestor nie posiada w zasobach dokumentacji projektowej budynku. Inwentaryzacja obiektu dla potrzeb audytu leży w gestii Wykonawcy. 
  
Ad. 3 Budynek Zakładu Opieki Zdrowotnej i przedszkola gminnego wraz z częścią mieszkalną,  obiekt wzniesiony w latach 80tych XX wieku, pow. zabudowy 650 m2, kubatura: 5600 m3, obiekt podpiwniczony, dwukondygnacyjny, w części mieszkalnej trójkondygnacyjny, obiekt wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej stropodach żelbetowy wentylowany, instalacja c.o. wodna, pompowa, kocioł na paliwo stałe, 
W zakresie termomodernizacji planowane jest wykonanie docieplenie przegród zewnętrznych (ścian, stropodachu), częściowa wymiana stolarki okiennej i wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej, wymiana instalacji c.o. wraz z modernizacją kotłowni, wymiana opraw oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne, dodatkowo planowane jest również montaż instalacji  do podgrzewania c.w.u. z wykorzystaniem energii odnawialnej. 
Inwestor nie posiada w zasobach dokumentacji projektowej budynku. Inwentaryzacja obiektu dla potrzeb audytu leży w gestii Wykonawcy. 
  
Pozostałe warunki: 
- Termin realizacji: do 3 tygodni od dnia podpisania zamówienia. 
- Termin związania ofertą: 30 dni. 
- Warunki płatności: do 14 dni od przekazania Zamawiającemu kompletnego audytu i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego. 
- Kryterium oceny ofert: 100% cena. 
  
Oferta powinna zawierać: 
- Nazwę i adres oferenta, 
- cenę ofertową netto i brutto, 
- akceptację warunków dotyczących terminu realizacji: do 3 tygodni od dnia podpisania zamówienia; terminu związania z ofertą 30 dni; terminu płatności: 14dni. 
  
Oferty proszę przesłać do dnia 04.03.2014 r. w następujący sposób: 
- osobiście lub listownie pod adresem: Gmina Kijewo Królewskie, ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie, 
- mailem na adres: m.melerski@kijewo.pl, 
- faksem na nr: 56 686 70 56 
  
Wszelki informacji udzieli: 
Michał Melerski 
Podinspektor ds. budownictwa 
Urząd Gminy Kijewo Królewskie 
Ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie 
Tel. 533 737 679

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz (565kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michał Melerski (27 lutego 2014)
Opublikował: Michał Melerski (27 lutego 2014, 13:01:45)

Ostatnia zmiana: Michał Melerski (10 marca 2014, 12:41:43)
Zmieniono: Dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2893