14.03.2014 r. - Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Trzebcz Szlachecki, Trzebcz Królewski, Trzebczyk i Bajerze, gminy Kijewo Królewskie

Kijewo Królewskie, dnia 14.03.2014 r.OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Trzebcz Szlachecki, Trzebcz Królewski, Trzebczyk i Bajerze, gminy Kijewo Królewskie
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Kijewie Królewskim
  • uchwały nr XXIV/162/2013 z dnia 20 sierpnia 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Trzebcz Szlachecki i Trzebczyk, gmina Kijewo Królewskie;
  • uchwały nr XXIV/161/2013 z dnia 20 sierpnia 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Trzebcz Królewski, Trzebcz Szlachecki i Bajerze, gmina Kijewo Królewskie;
  • uchwały nr XXIV/160/2013 z dnia 20 sierpnia 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Trzebcz Szlachecki, gmina Kijewo Królewskie.
Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planów na piśmie bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w Kijewie Królewskim, lub pocztą na adres Kijewo Królewskie, ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie, w terminie do dnia 07 kwietnia 2014 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


WÓJT GMINY     
Mieczysław Misiaszek

metryczka


Wytworzył: Grażyna Górna (14 marca 2014)
Opublikował: Piotr Cichy (14 marca 2014, 08:52:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1945