INFORMACJA o zbyciu nieruchomości gruntowej, położonej w Brzozowie, określonej działką nr 161/1, w drodze bezprzetargowej

                   
Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108, z późn. zm.) uprzejmie informuję, że dnia  21 marca 2014 r., w Kancelarii Notarialnej w Chełmnie, została podpisana umowa sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność tut. gminy, położonej w Brzozowie, określonej działką nr 161/1, zbywanej w drodze  bezprzetargowej, której nabywcą zostali: pan Rafał Hinz, zam. w Chełmnie i pan Sławomir Mrożek, zam. w Chełmnie.
Kwota zbycia wynosi 41.898,72  zł brutto (słownie złotych: czterdzieści jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem 72/100) ze spłatą ratalną.

metryczka


Wytworzył: Grażyna Górna (24 marca 2014)
Opublikował: Grażyna Górna (24 marca 2014, 14:00:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2307