12.05.2014 r. OGŁOSZENIE


                                                               Kijewo Królewskie, dnia 12.05.2014 r.
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt   Gminy   Kijewo  Królewskie, działając na podstawie art. 35. ust.1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r.,  Nr 102, poz. 651 z późn.zm.) podaje  do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Gminy Kijewo Królewskie zostały wywieszone wykazy nieruchomości położonych w Bajerzu, określone działkami nr 89/11 i 89/12,  przeznaczonych do sprzedaży.
        Wszelkie informacje na niniejszy temat można uzyskać w tut. urzędzie  pok. nr 7 lub telefonicznie pod nr 56 686-70-56  wew.13, kom. 533737662.                                                         

metryczka


Wytworzył: Grażyna Górna (14 maja 2014)
Opublikował: Grażyna Górna (14 maja 2014, 11:25:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1796