17.10.2016r. - Informacja na temat trwających prac związanych z opracowaniem Programu współpracy gminy Kijewo Królewskie z organizacjami pozarządowymi.


 
OGŁOSZENIE
 
Uprzejmie informujemy, iż trwają prace związane z opracowaniem Programu współpracy gminy Kijewo Królewskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który będzie obowiązywał w 2017 r.

Przygotowano wstępny projekt programu współpracy, który przedkładamy do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów działających w sferze pożytku publicznego. Przedstawiony projekt programu jest wersją roboczą, w toku konsultacji może on ulegać zmianom.

Oczekujemy na Państwa opinie i wnioski do dnia 02 listopada 2016 r.
Można je składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Kijewie Królewskim, ul. Toruńska 2 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej ockijewo@wp.plPliki do pobrania
- Program współpracy gminy Kijewo Królewskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2017 rok pobierz (66kB) word

- Formularz uwag do programu pobierz (35kB) word

metryczka


Wytworzył: Wiesław Kalkowski (17 października 2016)
Opublikował: Wiesław Kalkowski (17 października 2016, 10:40:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 939