Obwieszczenie Starosty Chełmińskiego - AABŚ.A.6740.2.1.2017.AB

Starosta Chełmiński
    ul. Harcerska 1
  86-200 Chełmno

AABŚ.A.6740.2.1.2017.AB

OBWIESZCZENIE
STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGOo wniesieniu odwołania


Na podstawie art. 49 § 1 oraz art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.1257),

Starosta Chełmiński

zawiadamiaże dnia 17.10.2017r. do tutejszego Starostwa wpłynęło odwołanie Pana Jacka Turkot będącego Syndykiem Masy Upadłości HOSSA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, od decyzji Starosty Chełmińskiego Nr 2/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa dróg powiatowych o budowę ścieżki pieszo-rowerowej relacji Chełmno-Unisław", wydanej w dniu 14.08.2017r. na rzecz Zarządu Powiatu w Chełmnie.
 
 
 
 
                                                                                     z up. Starosty
                                                                                   Arkadiusz Beska
                                                                            Naczelnik Wydziału Administracji
                                                                  Architektoniczno – Budowlanej i Środowiska.

metryczka


Wytworzył: z up. Starosty Chełmno Arkadiusz Beska (6 listopada 2017)
Opublikował: Piotr Cichy (7 listopada 2017, 08:19:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 879