05.11.2019 r. - Informacja na temat trwających prac związanych z opracowaniem Programu współpracy gminy Kijewo Królewskie z organizacjami pozarządowymi...

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, iż trwają prace związane z opracowaniem Programu współpracy gminy Kijewo Królewskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który będzie obowiązywał w 2020r.

Przygotowano wstępny projekt programu współpracy, który przedkładamy do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów działających w sferze pożytku publicznego. Przedstawiony projekt programu jest wersją roboczą, w toku konsultacji może on ulegać zmianom.

Oczekujemy na Państwa opinie i wnioski do dnia 19 listopada 2019 r.
Można je składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Kijewie Królewskim, ul. Toruńska 2 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w.kalkowski@kijewo.pl

                                                     Wójt Gminy
                                            (-) Mieczysław Misiaszek


Pliki do pobrania:

Program współpracy gminy Kijewo Królewskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok pobierz (68kB) word

Formularz uwag do programu pobierz (42kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Kijewo Królewskie (5 listopada 2019)
Opublikował: Dorota Bukowska (5 listopada 2019, 16:17:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 753