09.11.2020 r. - Konsultacje Programu współpracy Gminy Kijewo Królewskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

OGŁOSZENIE 

Informujemy, że trwają prace związane z opracowaniem Programu współpracy Gminy Kijewo Królewskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który będzie obowiązywał w 2021 roku. 

Przygotowany został projekt programu współpracy, który przedkładamy do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów działających w sferze pożytku publicznego. 

Oczekujemy na Państwa opinie i uwagi do dnia 23 listopada 2020 r. 

Można je składać na piśmie (formularzu) w Urzędzie Gminy Kijewo Królewskie, ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: w.kalkowski@kijewo.pl

Mieczysław Misiaszek 
Wójt Gminy Kijewo Królewskie 

Pliki do pobrania: 

Projekt Programu współpracy Gminy Kijewo Królewskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok (227kB) pdf

Formularz uwag do programu (42kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Kijewo Królewskie (9 listopada 2020)
Opublikował: Dorota Bukowska (9 listopada 2020, 14:53:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 767