05.11.2021r. – Konsultacje Programu współpracy Gminy Kijewo Królewskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok


OGŁOSZENIE
 
Informujemy, że trwają prace związane z opracowaniem Programu współpracy Gminy Kijewo Królewskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który będzie obowiązywał w 2022 r.

Przygotowany został  projekt programu współpracy, który przedkładamy do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów działających w sferze pożytku publicznego.

Oczekujemy na Państwa opinie i uwagi do dnia 22 listopada 2021 r.
Można je składać na piśmie (formularzu) w Urzędzie Gminy w Kijewie Królewskim, ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w.kalkowski@kijewo.pl                                                                                               Arkadiusz  Stefaniak
Wójt Gminy Kijewo Królewskie
 

Pliki do pobrania:
Projekt Programu współpracy Gminy Kijewo Królewskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok (218kB) pdf
Formularz uwag do programu (18kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Kijewo Królewskie (5 listopada 2021)
Opublikował: Dorota Burdzel (5 listopada 2021, 11:42:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 587