Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego SGG.6733.1.2021.DB

Kijewo Królewskie, dnia 06.12.2021 r.
Wójt Gminy Kijewo Królewskie        
SGG.6733.1.2021.DB

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, o wydaniu w dniu 06.12.2021 r., decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV wraz z elektroenergetyczną szafką kablowo-pomiarową, na działce nr 37/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Trzebczyk, gmina Kijewo Królewskie.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.Wójt Gminy Kijewo Królewskie
/-/ Arkadiusz Stefaniak


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kijewo Królewskie
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Trzebczyk
- na stronie BIP Gminy Kijewo Królewskiepobierz treść obwieszczenia (314kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Kijewo Królewskie (6 grudnia 2021)
Opublikował: Dorota Burdzel (6 grudnia 2021, 11:12:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 603