04.11.2022r. – Konsultacje Programu współpracy Gminy Kijewo Królewskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

Kijewo Królewskie, dn. 04.11.2022r. 

Ogłoszenie 

Informujemy, że trwają prace związane z opracowaniem Programu współpracy Gminy Kijewo Królewskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który będzie obowiązywał w 2023 roku. 
Przygotowany został projekt programu współpracy, który przedkładamy do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów działających w sferze pożytku publicznego. 

Oczekujemy na Państwa opinie i uwagi do dnia 18 listopada 2022 r. 

Można je składać na piśmie (formularzu) w Urzędzie Gminy Kijewo Królewskie, 
ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:  sekretarz@kijewo.pl

                                                                                              Arkadiusz Stefaniak
                                                                                      Wójt Gminy Kijewo Królewskie
Pliki do pobrania: 

ogłoszenie (784kB) pdf

Projekt Programu współpracy Gminy Kijewo Królewskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok (70kB) word

formularz uwag (42kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Kijewo Królewskie (4 listopada 2022)
Opublikował: Dorota Bukowska (4 listopada 2022, 19:54:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 410