31.08.2010 r. - Ogłoszenie Wójta Gminy Kijewo Królewskie - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy dot. części działki nr 36/17 o pow. około 312 m2


Kijewo Królewskie, dnia 30.08.2010 r.O O G Ł O S Z E N I E
WÓJTA   GMINY   KIJEWO  KRÓLEWSKIE
  


    Podaje się do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kijewie Królewskim, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy dot. części działki nr 36/17 o pow. około 312 m2
    Wszelkie informacje na niniejszy temat można uzyskać w tut. urzędzie  pok. nr 7 lub telefonicznie pod nr  56/ 686-70-56  wew.13.

metryczka


Wytworzył: Grażyna Górna (30 sierpnia 2010)
Opublikował: Piotr Cichy (31 sierpnia 2010, 10:34:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2781