15.11.2010 r. - Obwieszczenie o podjęciu postępowania wszczętego w dniu 16.03.2010r. w sprawie wydania dla Zakładu Włókienniczego JARMA (działka 257, Brzozowo)


OBWIESZCZENIE


Wójt Gminy Kijewo Królewskie na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art.79 ust. 1 ustawy z dnia 3  października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),(...)

Cała treść: pobierz (173kB) jpg

metryczka


Wytworzył: Artur Zieliński (15 listopada 2010)
Opublikował: Piotr Cichy (15 listopada 2010, 17:10:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2593