23.11.2010 r. - Obwieszczenie - budowa kablowych lini energetycznych SN-15kV i nn0,4kV, słupowej stacji transformatowej oraz przebudowie lini napowietrznej nn w miejscowości Szymborno oraz w miejscowości Gołoty


O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),...

Cała treść: pobierz (109kB) jpg

metryczka


Wytworzył: Karolina Recka (19 listopada 2010)
Opublikował: Piotr Cichy (23 listopada 2010, 12:00:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2793