14.09.2011 r. - Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kijewo Królewskie oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmienianego studium...

O B W I E S Z C Z E N I E
 
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kijewo Królewskie
oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko
do zmienianego studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kijewo Królewskie.


Cała treść obwieszczenia - pobierz (305kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Grażyna Górna (12 września 2011)
Opublikował: Piotr Cichy (14 września 2011, 16:02:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2197