25.11.2011 r. - Ogłoszenie Wójta Gminy Kijewo Królewskie


O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA   GMINY   KIJEWO  KRÓLEWSKIE 
 
      
      Podaje się do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy Kijewo Królewskie, zostały wywieszone wykazy nieruchomości, przeznaczonych do zbycia, położonych  w miejscowości Napole, określonych działkami nr 30/2, 30/4  i 30/5.
      Wszelkie informacje na niniejszy temat można uzyskać w tut. urzędzie  pok. nr 7 lub telefonicznie pod nr 56 686-70-56  wew.13.
 Podaje się do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy Kijewo Królewskie, zostały wywieszone wykazy nieruchomości, przeznaczonych do zbycia, położonych  w miejscowości Napole, określonych działkami nr 30/2, 30/4  i 30/5.

metryczka


Wytworzył: Grażyna Górna (25 listopada 2011)
Opublikował: Piotr Cichy (25 listopada 2011, 14:57:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2347