2.12.2011 r. - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - położona w miejscowości Napole, oznaczona działką nr 30/4, o pow. 0,1283 ha,


Kijewo Królewskie, dnia  24.11.2011 r.WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ
DO SPRZEDAŻY

Działając na podstawie art.35.ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź.zm.) podaje  się do publicznej wiadomości, co następuje:

przeznacza się do sprzedaży
  • nieruchomość objęta KW TO1C/00013953/3 SR Chełmno, położona w miejscowości Napole, oznaczona  działką nr 30/4, o pow. 0,1283 ha,
  • sposób zagospodarowania – rola,
  • wartość rynkowa nieruchomości – 3.636,00 zł. 
Sprzedaż następuje w formie bezprzetargowej w ramach poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 
Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje właścicielowi – działki nr 20/1 objętej KW TO1C/00012638/2, pod warunkiem złożenia wniosku   o nabycie, w terminie do dnia   28 grudnia 2011 r.
      
Szczegółowe informacje, na niniejszy temat można uzyskać w tut. urzędzie pok. nr 7 lub telefonicznie pod nr 056/ 686-70-56  wew.13.

metryczka


Wytworzył: Grażyna Górna (24 listopada 2011)
Opublikował: Piotr Cichy (2 grudnia 2011, 10:31:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2920