2.08.2013 r. - Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego (na stanowisko Kierownika SPZOZ)

Kijewo Królewskie, 2.08.2013 r.


Wyniki konkursu na stanowisko Kierownika
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej


Ogłoszenie o wyniku
postępowania konkursowego

Na ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wpłynęła do dnia 31.07.2013 r. jedna oferta.

Z uwagi na brak wymaganej ilości kandydatów - co najmniej dwóch zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217)  - konkurs nie został rozstrzygnięty.


Przewodniczący Rady Gminy
Ireneusz Szczepański   

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (2 sierpnia 2013)
Opublikował: Piotr Cichy (4 sierpnia 2013, 20:06:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2125