25.07.2014 r. - Informacja o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzebczyku

INFORMACJA  O  WYNIKU  KONKURSU  
NA  STANOWISKO  
DYREKTORA  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  W  TRZEBCZYKU
Niniejszym  informuję, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 23 lipca 2014 r. postępowania konkursowego, wyłoniony został kandydat na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzebczyku:


Pani Dorota Czyjak, zam. Trzebcz Szlachecki


Uzasadnienie:

Pani Dorota Czyjak spełniła wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu o konkursie, wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r.
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).

Ocenie merytorycznej podlegała w szczególności przedstawiona przez kandydata koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły oraz treść udzielonych odpowiedzi na pytania zadawane przez członków komisji konkursowej.

W wyniku tajnego głosowania Pani Dorota Czyjak uzyskała bezwzględną większość głosów obecnych członków komisji, co oznacza wyłonienie w/w jako kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzebczyku.


                                                                                   Wójt Gminy
                                                                   mgr inż. Mieczysław Misiaszek

Kijewo Królewskie, dnia 24.07.2014 r.

metryczka


Wytworzył: Dorota Bukowska (24 lipca 2014)
Opublikował: Piotr Cichy (25 lipca 2014, 13:27:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1284