05.07.2018 r. - Wyniki konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kijewie Królewskim

Ogłoszenie o wyniku
postępowania konkursowego  

Na ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kijewie Królewskim wpłynęła do dnia 03.07.2018 r.  jedna oferta.

Z uwagi na brak wymaganej ilości kandydatów - co najmniej dwóch, zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160) - konkurs nie został rozstrzygnięty.                                                                                 (-) Mieczysław Misiaszek
                                                                              Wójt Gminy Kijewo Królewskie

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Kijewo Królewskie (5 lipca 2018)
Opublikował: Piotr Cichy (5 lipca 2018, 14:58:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 355