30.07.2010 r. - Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. budownictwa i gospodarki komunalnej w UG w Kijewie Królewskim


Informacja o wyniku naboru

na wolne stanowisko urzędnicze:  podinspektor ds. budownictwa i gospodarki komunalnej
w Urzędzie Gminy w Kijewie Królewskim    Informuję, że w wyniku procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. budownictwa i gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy w Kijewie Królewskim do zatrudnienia wybrany został kandydat:


Michał Melerski, zam. UnisławUzasadnienie:

Pan Michał Melerski spełnił wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze.
Został pozytywnie oceniony podczas procedury weryfikacyjnej i kwalifikacyjnej.
Wykazał się znacznym zasobem wiedzy merytorycznej, a charakter pracy i pełnione dotychczas funkcje pozwalają sądzić, że kandydat należycie będzie wykonywał powierzone mu obowiazki służbowe.  Kijewo Królewskie, dn. 29.07.2010 r.


                                                                                             Z up. Wójta Gminy
                                                                                              Dorota Bukowska
                                                                                                    sekretarz

metryczka


Wytworzył: Dorota Bukowska (29 lipca 2010)
Opublikował: Piotr Cichy (30 lipca 2010, 20:03:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3069