2014

2024 | 2019 | 2014

2014

Zarządzenie Nr 21/2014 Wójta Gminy Kijewo Królewskie z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zmiany w składzie obwodowej komisji wyborczej.

                                            Z a r z ą d z e n i e   Nr [...]

Zarządzenie Nr 18/2014 Wójta Gminy Kijewo Królewskie z dnia 05 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 18/2014Wójta Gminy Kijewo Królewskiez dnia 05 maja 2014 r.w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczychNa podstawie art. 182 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) [...]

Informacja o udostępnieniu sporządzonego spis wyborców.

INFORMACJAZgodnie z art. 36 § 3 Kodeksu wyborczego , sporządzony spis wyborców udostępniany jest    w dniach od 05 – 19 maja 2014 roku w Urzędzie Gminy Kijewo Królewskie (pokój nr 10), w godzinach [...]

Informacja o miejscach na obwieszczenia wyborcze i plakaty komitetów wyborczych

Kijewo Królewskie, dn.10 marca 2014r.OGŁOSZENIEW związku z Wyborami do Parlamentu Europejskiego które przypadają na dzień 25 maja 2014 roku informuję, iż na obszarze Gminy Kijewo Królewskie punktami do bezpłatnego umieszczania urzędowych [...]

Informacja dotycząca terminu składania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania, dopisanie do spisu wyborców oraz zgłoszeń wyborców niepełnosprawnych o zamiarze głosowania korespondencyjnego

INFORMACJAInformuję, iż termin składania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w Wyborach do Parlamentu Europejskiego upływa dnia 15 maja 2014 roku.Do dnia 4 maja 2014 roku wyborcy niepełnosprawni zgłaszają wójtowi [...]

metryczka