2016

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

2016

Sprawozdania roczne.

Rb-27s Roczne sprawozdanie z wykonania planów dochodów budżetowychplik do pobrania: Rb-28s Roczne sprawozdanie z wykonania planów wydatków budżetowychplik do pobrania: Rb-N Roczne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych [...]

Sprawozdania III kwartał

Rb-27s Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów dochodów budżetowychplik do pobrania: Rb-28s Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów wydatków budżetowychplik do pobrania: Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz [...]

Sprawozdania za II kwartał

Rb-27s Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów dochodów budżetowychplik do pobrania: [...]

Sprawozdania za I kwartał

Rb-27s Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów dochodów budżetowychplik do pobrania: Rb-28s Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów wydatków budżetowychplik do pobrania: Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz [...]

metryczka