2017

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

2017

sprawozdania roczne

Sprawozdania roczne.Rb-27s Roczne sprawozdanie z wykonania planów dochodów budżetowychplik do pobrania: Rb-28s Roczne sprawozdanie z wykonania planów wydatków budżetowychplik do pobrania: Rb-N Roczne sprawozdanie o [...]

Sprawozdania za III kwartał

Rb-27s Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów dochodów budżetowych plik do pobrania: Rb-28s Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów wydatków budżetowych plik do pobrania: (rb28) Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie [...]

Sprawozdania za II kwartał

Rb-27s Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów dochodów budżetowychplik do pobrania: Rb-28s Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów wydatków budżetowychplik do pobrania: Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz [...]

Sprawozdania za I kwartał

Rb-27s Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów dochodów budżetowychplik do pobrania: Rb-28s Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów wydatków budżetowychplik do pobrania: [...]

metryczka