Transmisja obrad Rady Gminy Kijewo Królewskie


Link do transmisji: OTWÓRZ

Archiwum
XIV Sesja Rady Gminy Kijewo Królewskie, plik MP3 (257 MB)
XIII Sesja Rady Gminy Kijewo Królewskie, plik MP3 (292 MB)
Galeria z XIII Sesji Rady Gminy Kijewo Królewskie

----------------------------------------------------------------------------------------
KLAUZULA INFROMACYJNA
Transmitowanie i utrwalanie posiedzenia rady gminy
przy  użyciu urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:

1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Kijewo Królewskie  Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: 86-253 Kijewo Królewskie ul. Toruńska 2 , e-mailowo urzadgminy@kijewo.pl, telefonicznie 56 686-70-56.

2. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@jumi2012.pl.

3. Twoje dane osobowe na podstawie przetwarzane będą:
  • art. 61 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483),
  • art. 6 ust. 1 lit c i art. 9 ust. 2 lit g  i e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W,
  • art. 20 ust. 1 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018 poz.994 z późn. zm.),
  • art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2018 poz. 1330 z późn. zm.)
w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

4. Twoje dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi m.in. każdy kto wystąpi do administratora o udzielenie informacji publicznej, media, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną.
Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi m.in. podmioty świadczące usługi informatyczne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.

5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.

6. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność.

7. Przetwarzania Twoich danych wymaga ustawa na podstawie, której działa administrator.

8. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

metryczka


Wytworzył: Piotr Cichy (11 marca 2019)
Opublikował: Piotr Cichy (11 marca 2019, 11:57:15)

Ostatnia zmiana: Piotr Cichy (6 lipca 2020, 20:44:21)
Zmieniono: Dodanie pliku audio z XIV sesji Rady Gminy Kijewo Królewskie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8530