II Sesja Rady Gminy Kijewo Królewskie – 28.05.2024 r.


Informuję Szanownych mieszkańców

Gminy Kijewo Królewskie, że zwołuję II Sesję Rady Gminy Kijewo Królewskie, która odbędzie się
w dniu 28 maja 2024 r. (wtorek) o godz. 13.30 sali narad Urzędu Gminy Kijewo Królewskie.

Proponowany porządek obrad:
 
1.      Otwarcie i stwierdzenie quorum posiedzenia II Sesji Rady Gminy Kijewo Królewskie.
2.      Przyjęcie porządku obrad II Sesji Rady Gminy Kijewo Królewskie.
3.      Przyjęcie protokołu I Sesji Rady Gminy Kijewo Królewskie.
4.      Sprawozdanie z pracy wójta oraz wykonania uchwał za okres międzysesyjny.
5.      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii pw. Świętego Wawrzyńca
w Kijewie Królewskim na realizację inwestycji pn. „Renowacja i rekonstrukcja organów w kościele parafialnym w Kijewie Królewskim” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
6.      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Trzebczu Szlacheckim na realizację inwestycji pn. „Zabezpieczenie i zachowanie substancji budynku zabytkowej plebanii Parafii
w Trzebczu Szlacheckim” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
7.      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Fundacji Twierdza Chełmno na realizację inwestycji polegającej na wykonaniu prac związanych z wykonaniem stolarki drzwiowej w Forcie II Twierdzy Chełmno
8.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kijewo Królewskie.
9.      Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania planu ogólnego gminy Kijewo Królewskie.
10.  Przerwa w obradach.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kijewo Królewskie.
12.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIII/308/2023 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kijewo Królewskie na 2024 rok.
13.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIII/309/2023 Rady Gminy Kijewo Królewskie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kijewo Królewskie na lata 2024-2028.
14.  Wolne wnioski i zapytania.
15.  Zakończenie posiedzenia
 
Z poważaniem
 
Przewodnicząca Rady Gminy
 
Małgorzata Malinowska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Przewodnicząca Rady Gminy Kijewo Królewskie (24 maja 2024)
Opublikował: Lucyna Kuchmistrz (24 maja 2024, 14:03:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 251