Posiedzenie Komisji Rewizyjnej – 29.05.2024 r.


Zawiadamiam, iż w dniu 29 maja 2024 r. (środa) o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Kijewo Królewskie (biuro rady gminy) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kijewo Królewskie.

Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Ocena realizacji wniosków zawartych w protokołach pokontrolnych Komisji Rewizyjnej.
4. Ocena realizacji bieżących inwestycji prowadzonych przez gminę.
5. Sporządzenie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kijewo Królewskie za 2023 r. 
5. Sprawy bieżące.
6. Zakończenie posiedzenia.

                                                           Przewodnicząca Komisji
                                                                          Ewa Tyżaj


metryczka


Wytworzył: Przewodnicząca Komisji (24 maja 2024)
Opublikował: Lucyna Kuchmistrz (29 maja 2024, 08:05:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 145